Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen

6. juni 2017

Klimafotavtrykket skal ned og eksporten skal opp. Det er budskapet i Norsk Industris veikart for havbruksnæringen.

Norsk Industris visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. Biokraft legger stor vekt på samarbeidet med norsk oppdrettsindustri, og tilbyr miljø- og klimavennlige løsninger for håndtering av settefiskslam og andre avfalls- og biproduktstrømmer fra næringen. Slike løsninger er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av norsk oppdrettsnæring.

Les rapporten her.