Nok snakk-På tide og handle

26. oktober 2015

http://www.nrk.no/ytring/nok-snakk—pa-tide-a-handle_-1.12618335

Kronikk Asko, Elkem, Coca-Cola, Biokraft og Zero.