FORSKNING OG UTVIKLING

Biokraft deltar i flere forsknings- og utviklingsprosjekter med mål om å fremme kunnskap om og utbredelse av biogass som drivstoff. Vi anser dette som særdeles viktig for å gjennomføre det grønne skiftet i transportnæringen.


 

Complete Forskningsrådet

Complete er et prosjekt hvor vi forsøker å resirkulere næringsstoffer i biogassproduksjon for en fullstendig utnyttelse av ressurser. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet gjennom ENERGIX-programmet. Biokraft, Scandinavian Biogas Fuels, SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU og NIBIO er partnere i prosjektet.

Les mer om prosjektet.


 

EffiSludge

EffiSludge er et ambisiøst prosjekt for å optimalisere onsite slamvann fra papirindustrien gjennom å foredle bioslam og samtidig redusere energiforbruk. Prosjektet er støttet av EU gjennom LIFE-programmet. Biokraft og Scandinavian Biogas Fuels er partnere i prosjektet.

Les mer om prosjektet.


 

Bio4fuels
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertskap og SINTEF senterleder for et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som skal utvikle bærekraftig biodrivstoff fra norske og nordiske skogressurser. Senteret har særlig fokus på bioraffinering, hvor produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med effektiv utnyttelse av sidestrømmer for produksjon av andre verdifulle produkter. Biokraft er med som partner i senteret.

Les mer om prosjektet.


 

#deførste100

Sammen med AGA og Smart Green Region Mid Scandinavia jobber Biokraft med å få de første 100 lastebilene for flytende biogass (LBG) på veien i Norge og slik gjøre det lettere for andre å følge etter. Prosjektet er støttet av EUs Interreg-program for Sverige og Norge.

Les mer om prosjektet.