Det grønne skiftet er i gang!

19. desember 2018


Biokraft ønsker God Jul
Verdens største fabrikk for flytende biogass åpnet på Skogn i Trøndelag sensommeren 2018.