STYRET

mattiMATTI VIKKULA er styreleder I Biokraft AS. Matti er utdannet ved Helsinki School of Economics hvor han fikk en M.Sc. in Economics i 1986 samt IEP, Insead Fontainebleau 1999. Matti har vært CEO og SVP i flere noterte selskap som Ruukki Group Oyj, Elisa Oyj og Saunalahti Group Oyj. Han har også vært partner i PwC Management Consulting. Siden 2011 har han vært CEO i Scandinavian Biogas Fuels AB.


Håkon WeldeHÅKON WELDE er styremedlem i Biokraft AS. Håkon er utdannet ved NTNU og INSEAD. Han er Senior Investment Manager i TrønderEnergi AS og forvalter fere av selskapets investeringer. Håkon har i fere år jobbet i TrønderEnergi Invest og har innehatt en rekke styreverv.


michael

MICHAEL WALLIS OLAUSSON er styremedlem i Biokraft AS. Michael har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbet i Scandinavian Biogas siden 2009, er sjef for forretningsutvikling og stedfortreder for CEO.


Jon Holstad

JON HOLSTAD er styremedlem i Biokraft AS. Jon er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og jobber som økonomi- og strategisjef i TrønderEnergi. Jon har tidligere vært direktør i PwC Consulting Trondheim, og har jobbet i ulike roller knyttet til strategi, forretningsutvikling og økonomistyring i flere industriselskap.


LEDELSEN

Håvard WollanHÅVARD WOLLAN er adm.dir i Biokraft AS. Håvard har arbeidet som leder, entreprenør og rådgiver internasjonalt i over 20 år. Han er sivilingeniør fra NTNU og MBA fra Heriot-Watt og har vært med på å utvikle og lede flere norske og utenlandske selskaper. Håvard Wollan er en av stifterne av Biokraft AS.

mail: hw@biokraft.no
mobil: +47 92883383


Marianne Langvik

MARIANNE LANGVIK er Manager, Commercial & Admin/Finance i Biokraft AS. Marianne er siviløkonom fra University of Southampton og har vært med i ledelsen i flere norske selskaper og arbeidet med næringsutvikling i SIVA. Marianne Langvik er en av stifterne av Biokraft AS.

mail: ml@biokraft.no
mobil: +47 95449566


Terje Hyldmo

TERJE HYLDMO er Manager Commercial And Business Development i  Biokraft AS. Terje er utdannet jurist, og har arbeidet som advokat og i bank. I Biokraft arbeider Terje med kontraktsinngåelser med leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere.

mail: th@biokrat.no
mobil: +47 92452718


Vidar WikmarkVIDAR WIKMARK er senior prosjektleder for biogassanlegget på Skogn. Vidar er utdannet i Forsvaret (yrkesoffiser), med fordypning innen økonomi og informatikk. Han har ledet kompliserte prosjekter nasjonalt og internasjonalt i over 17 år for Forsvaret, Q-Free (elektroniske betalingssystemer for veiprosjekter) RESMAN (olje og gass).

mail: vw@biokraft.no
mobil: +47 41427369


Pål NygårdPÅL NYGÅRD er fabrikksjef for biogassanlegget på Skogn. Han er utdannet høgskoleingeniør innen biologiske prosesser og teknikker, og har lang erfaring fra produksjon innen prosessindustri og fra prosjekter innen olje- og gassindustrien.

mail: pn@biokraft.no
mobil: +47 91692343