OM BIOKRAFT

Biokraft AS er eid av Scandinavian Biogas Fuels International AB, TrønderEnergi, Joytrack AS og Cora Holding AS.

Biokraft AS har hovedkontor i Trondheim mens fabrikken på Skogn som er under bygging vil være den største i verden i sitt slag når den står ferdig. Med kapasitetsutvidelse vil første byggetrinn på Skogn kunne levere 25 millioner Nm3 med biogass drivstoff per år, tilsvarende en reduksjon i klimagassutslipp på ca. 60 000 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Biokraft har ambisjoner om å gjøre mye mer enn bare det første anlegget på Skogn.

Gjennom kapasitetsutvidelse, utvikling av nye fabrikkprosjekter («greenfield» og «brownfield») og ikke minst industriell realisering av COMPLETE er Biokrafts ambisjon å beholde posisjonen som ledende i verden på produksjon av flytende biogass.

Biokrafts historie 2009 – 2016

Biokraft AS ble etablert i 2009 av gründere som delte en visjon og et brennende ønske om å skape et nytt industriselskap med fokus på gjennvinning av ressurser og produksjon av fornybart biogass drivstoff.

I perioden 2009 – 2010 kartla Biokraft ulike biprodukt og avfallsressurser, blant annet med tanke på gjennvinning og utnyttelse til biodrivstoff. Dette resulterte i etableringen av datterselskapet Biokraft Marin AS i 2010. Denne satsingen Biokraft Marin AS sitt anlegg på Selva, Agdenes, Sør-Trøndelagbidro til at TrønderEnergi kom inn i Biokraft som største eier på tampen av 2010. Biokraft Marin AS bygde vårt første fabrikkanlegg i Agdenes i Sør-Trøndelag, som ble satt i drift i 2011. Vi hadde båtene Biotrans og Akvatrans i trafikk langs norskekysten, og disse drev oppsamling av biprodukt fra norsk oppdrettsnæring, som så ble forskriftsmessig behandlet og gjennvunnet i form av blant annet fornybar bio-olje i fabrikken vår i Agdenes. Biokraft Marin AS ble solgt til Scanbio Marine Group i 2013, og dette selskapet er i forlengelsen blitt en viktig samarbeidspartner for Biokraft i vår videre satsning på biogass drivstoff.

Høsten 2013 inngikk Norske Skog og Biokraft en avtale hvor man var enige om å samarbeide om etableringen av en fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag som skal produsere flytende biogass drivstoff. Denne satsingen består av flere prosessavsnitt, og Enova besluttet vinteren 2014 å gi tilskudd til satsingen.

Biokrafts kommende biogass-fabrikk på Fiborgtangen, SkognByggearbeidene med den nye fabrikken på Skogn startet opp i august 2015 med innledende grunnarbeider, og fortsatte i 2016 med full styrke i et byggeprosjekt som nå begynner å ruve på Fiborgtangen i Skogn i Trøndelag.

Våren 2015 begynte Biokraft å levere biogass drivstoff til bybussene i Trondheim. Dette bidrar til et godt bymiljø og reduksjon i klimagassutslipp. Leveransene av biogass drivstoff til bybussene i Trondheim ble trappet opp i 2016.

Biokraft tok i 2015-2016 for alvor et viktig steg som industriell innovatør med innovasjonsprosjektet COMPLETE. Videre deltar Biokraft i prosjektet EffiSludge for Life, Bio4Fuels og flere andre prosjekt. Les mer om disse prosjektene her.

Biokraft fikk i januar 2016 Scandinavian Biogas International AB inn som største eier, samtidig som TrønderEnergi investerte ytterligere i selskapet.