Bedrifter som viser vei mot lavutslippssamfunnet

18. desember 2015

Biokraft AS har ambisjoner om å bli Skandinavias ledende leverandør av biodrivstoff. I denne eksempelsamlingen presenteres en rekke bedrifter som på forskjellig vis bidrar i det grønne skiftet: Norske klimaløsninger.