Årsrapport 2016

8. mai 2017

Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass drivstoff begynner å ta form.

Les mer i Biokrafts Årsrapport 2016.

årsrapport 2016 - forside