BIOKRAFT AS

Les Årsrapport 2016

NULLUTSLIPP BIOGASS DRIVSTOFF

- det beste for klima og miljø!

#deførste100

De første 30 tungtransportkjøretøyene på biogass ruller ut nå

Les mer

Biogass Drivstoff

Over 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Realistisk i Norge i 2030 fra biomasse fra avfall, tare og skog.

Les mer

Biokraft Skogn

Vi har stor tro på prosjektet, og det er gode synergier med Norske Skogs eksisterende virksomhet på Skogn

Les mer
Les årsrapport 2016

Aktuelt

Tungbil-revolusjon med biogass

23. mai 2017

Tine investerer i de 30 første av 100 klimanøytrale og miljøvennlige tungbiler. Selskapet skal fase ut de forurensende bilene, og skal erstatte dem med mer miljøvennlige varianter. Bilene skal gå på miljøvennlig flytende biogass (LBG). http://www.at.no/transport/2017-05-16/Tungbil-revolusjon-med-biogass-26547.html

Les mer

Ny generasjon trailere kan kjøre på flytende biogass

15. mai 2017

Flere produsenter av tyngre kjøretøyer lanserer nå modeller som kan tankes opp med flytende biogass. Det øker rekkevidden betraktelig og gir tungtransporten et godt fossilfritt alternativ. Les mer hos Kretsløpet.

Les mer

Pressemelding – Klimavennlig tungtransport ruller ut nå

10. mai 2017

Pressemelding fra Green Highway, Smart Green Region Mid-Scandinavia, TINE SA, AGA og Biokraft. Klimavennlig tungtransport ruller ut nå Tine starter neste fase i sin omfattende miljøsatsing. Snart skal 30 tungtransportkjøretøyer rulle på veiene med klimanøytral flytende biogass, laget av avfall fra skogen og sjømatnæringen. Tine har inngått intensjonsavtale om biogassleveranser med AGA som bygger ut […]

Les mer
Flere nyheter