BIOKRAFT AS

Les Årsrapport 2015

NULLUTSLIPP BIOGASS DRIVSTOFF

- det beste for klima og miljø!

Biokraft AS

Biokraft AS har en ambisjon om å bli Skandinavias ledende leverandør av biodrivstoff. Selskapets største eier er TrønderEnergi.

Les mere

Biogass Drivstoff

Over 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Realistisk i Norge i 2030 fra biomasse fra avfall, tare og skog.

Les mere

Biokraft Skogn

Vi har stor tro på prosjektet, og det er gode synergier med Norske Skogs eksisterende virksomhet på Skogn

Les mere
Les årsrapport 2015

Aktuelt

Årsrapport 2015

24. august 2016

Etter flere år med målrettet arbeid er Biokraft i gang med byggingen av Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass drivstoff. Les mer i Biokrafts Årsrapport 2015.

Les mer

Biokraft leder an i det grønne skiftet

8. februar 2016

PRESSEMELDING FRA BIOKRAFT AS Trondheim, 8. februar 2016 Biokraft leder an i det grønne skiftet   Store investorer satser tungt i Biokraft. Sammen med lån fra Innovasjon Norge og SpareBank1 SMN styrker dette grunnlaget for Biorafts videre offensive satsing på produksjon av miljøvennlig biogass. Fabrikken på Skogn blir Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende […]

Les mer

Bedrifter som viser vei mot lavutslippssamfunnet

18. desember 2015

Biokraft AS har ambisjoner om å bli Skandinavias ledende leverandør av biodrivstoff. I denne eksempelsamlingen presenteres en rekke bedrifter som på forskjellig vis bidrar i det grønne skiftet: Norske klimaløsninger.

Les mer
Fler nyheter